Huoletonta kiinteistöhuollon asiantuntemusta & palvelua!

Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy on pai­kal­linen kiin­teis­tö­pal­ve­luihin eri­kois­tunut yritys. Tuo­tamme kiin­teis­tö­huollon ja sii­vouksen pal­ve­luita asunto- ja kiin­teis­töyh­tiöille pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Tutustu toi­min­taamme ja ota yhteyttä!

HUOLTOPALVELUT

Soita 0400 396 005