TARJOUSPYYNTÖ

Jätä tar­jous­pyyntö meille alla olevan lomakkeen kautta. Muista täyttää kaikki tiedot mah­dol­li­simman tar­kasti. Tar­jous­pyyntösi saa­tuamme, olemme sinuun yhtey­dessä mah­dol­li­simman pian.

HUOM. Kiin­teis­tön­huoltoa kos­ke­vissa tar­jous­pyyn­nöissä pyy­dämme ystä­väl­li­sesti toi­mit­tamaan vii­mei­simmän isän­nöit­si­jän­to­dis­tuksen ja yhtiö­jär­jes­tyksen säh­kö­pos­titse meille osoit­teeseen: niko.​paronen@​hktoy.​fi

Soita 0400 396 005