HELSINGIN LVI-PALVELUT

Hel­singin LVI-Pal­velut on Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:n pal­ve­lu­yk­sikkö, joka pal­velee huol­los­samme jo olevia, sekä muita kiin­teistö- ja asunto-osa­keyh­tiöitä. Kun huol­to­miesten konstit LVI-asioissa lop­puvat, niin asen­ta­jiemme osaa­minen alkaa. Hoi­damme vesi­ka­lus­teiden asen­nukset, tuk­keu­tuneet ja pul­put­tavat vie­märit, läm­mi­ty­son­gelmat sekä muut – suu­retkin LVI-urakat.

LVI-PALVELUT

Soita 0400 396 005