YHTEYSTIEDOT

Pihlajatie 33,
00270 Helsinki 

Toimisto
0400 390 030 

Arkisin klo 8:00-15:00

Päivystys 24h
0400 396 005 

Toi­mis­tomme on avoinna arkisin nor­maa­listi klo 8:00-15:00. Päi­vys­tyk­semme pal­velee muina aikoina, ympäri vuo­ro­kauden, olemme tavoi­tet­ta­vissa 24/7.

Seuraa meitä Facebookissa 

Jul­kai­semme Facebook-sivuil­lamme jat­kossa tari­noita kiin­teistön huol­losta vuosien var­relta nimellä “mude”. Tarinat ovat tosia, joskin jotkut hieman väri­tettyjä ja nimet ovat tie­tenkin muutettuja.. 

Helsingin Kiinteistötyöt Oy 

Yhteyshenkilöt

Helsingin LVI-Palvelut

Yhteyshenkilöt

Niko Paronen

Toi­mi­tus­johtaja

Sami Sotikoff

Työnjohtaja/​hpj.

Helsingin Kiinteistötyöt Oy 

Yhteyshenkilöt

Niko Paronen

Toi­mi­tus­johtaja

Sami Sotikoff

Työnjohtaja/​hpj.

Helsingin LVI-Palvelut

Yhteyshenkilöt

Kari Klingberg

LVI-työn­johtaja

Jätä yhteydenottopyyntö

Asia­kas­re­kisteri 

Rekis­terin käyt­tö­tar­koitus on toimia Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:n asiakastietorekisterinä.

Rekisteri sisältää pää­asial­li­sesti asiak­kaiden itsensä Hel­singin Kiin­teis­tötyöt Oy:lle antamia tietoja.

EU:n yleisen tie­to­suoja-ase­tuksen (GDPR) mukaisen rekisteri- ja tie­to­suo­ja­se­los­teemme löydät täältä.

Soita 0400 396 005